Bilete
Timpul rămas:

Ofertă Publică

Ofertă Publică
ACORD DE UTILIZARE
Definiții:
•    Vizitatorul  site-ului - orice persoană care vizitează site-ul https://underhill.dance/merch/ fără scopul plasării unei Comenzi.
•    Utilizator -  Persoana fizică, vizitatorul  site-ului, care acceptă prezentul acord şi  intenționează să plaseze o comandă pe site-ul https://underhill.dance/merch/
•    Cumpărător - utilizator care plasează o comandă pe site-ul https://underhill.dance/merch/  cu  intenția de a achiziționa bunuri în scop personal.
•    Underhill – vânzătorul este persoană juridică. Vânzarea bunurilor se efectuează din depozitele Vânzătorului situate în Ucraina.
•    Vânzător - Underhill sau o altă persoană juridică sau persoană fizică autorizată ale cărei bunuri sunt disponibile în magazinul online.
•    Magazin-online – pagină web care se află la adresa https://underhill.dance/merch/, prin intermediul căruia  Cumpărătorul are acces la informații privind produsele oferite spre vânzare de către Vânzător, condițiile de plată și livrare a bunurilor către cumpărători.
•    Website — https://underhill.dance/merch/.
•    Pagina Vânzătorului – pagină web, care conține informații despre condițiile de vânzare, ordinea de livrare și returnare a bunurilor comercializate de către vânzători, diferiți de Underhill, precum și alte informații esențiale pentru încheierea și executarea contractului de vânzare-cumpărare. Pagina Vânzătorului este disponibilă accesând link-ul plasat pe pagina cu descrierea bunurilor sub butonul „Adaugă în coș”.
•    Bunuri - pantofi, haine, accesorii și alte bunuri puse la vânzare pe site-ul  vânzătorului.
•    Comandă –  cererea Cumpărătorului pentru achiziționare și livrare a produselor selectate pe site la adresa specificată de Cumpărător.
1. Dispoziții generale
1. Vânzătorul efectuează vânzarea Bunurilor prin intermediul magazinului online situat pe site-ul  https://underhill.dance/merch/.
2. Termenii şi condițiile de vânzare, precum informația privind bunurile prezentate pe site, constituie oferta publică in conformitate cu dispoziţiile art.633 din Codul Civil al Ucrainei.
3. Termenii şi condiţiile pot fi în mod unilateral modificate de către Vânzător, fără notificarea prealabilă a Utilizatorilor și/sau a Clienților. Noua ediție privind termeni şi condiţii intră în vigoare de la data plasării sale pe Site, cu excepția cazului în care noua versiune a ofertei publice nu prevede altfel.
4. Acordul de utilizare – intră în vigoare din moment ce Vânzătorul trimite Cumpărătorului un document electronic prin care confirma acceptarea comenzii plasate de către Cumpărător,  fără autorizația Site-ului, precum și din moment ce Cumpărătorul acceptă Comanda prin intermediul telefonic 0 (96) 055 36 64.
5. Contractul de vânzare-cumpărare se consideră încheiat din moment ce Cumpărătorul  va emite către Vânzător  o factură sau un alt document, ce confirmă plata şi expedierea produsului.
6. Odată ce Vânzătorului sunt comunicate e-mailul și numărul de telefon, Vizitatorul site-ului / Utilizatorul / Cumpărătorul acceptă utilizarea acestor mijloace de comunicare de către Vânzător, precum și de către persoane terţe angajate pentru îndeplinirea obligaţiilor faţă de Vizitatorii site-ului / Utilizatorii / Cumpărătorii, in vederea trimiterii de mesaje cu caracter informativ şi publicitar, care conţin informaţii despre reduceri, promoții actuale și alte evenimente ale Vânzătorului, despre expedierea produsului, precum şi altă informaţie referitor la îndeplinirea obligațiilor de către Cumpărător în cadrul acestei Oferte Publice.
7. În cadrul Comenzii, Underhill îi asigură Utilizatorului o notă de informare cu privire la Acordul încheiat între Utilizator și Vânzător.
2. Obiectul acordului
1. Obiectul acordului permite Utilizatorului achiziționarea a Produsului  exclusiv pentru nevoi personale, familiale, casnice și altele, care nu sunt legate cu activitatea antreprenorială. Bunurile sunt prezentate în catalogul magazinului online la https://underhill.dance/merch/.
2. Prezentul acord se aplică tuturor tipurilor de bunuri și servicii prezentate pe site, în timp ce astfel de oferte cu o descriere sunt prezente în catalogul magazinului online.
3. Produsul  și procedura de achiziție.
1. Vânzătorul asigură prezentarea pe site a bunurilor disponibile din depozitul magazinului. Fotografiile care însoțesc Produsul sunt ilustrații simple ale acestuia și pot diferi de aspectul real al Produsului. Descrierile / specificațiile care însoțesc Produsul nu pretind a fi exhaustive și pot conține dactilografii. Pentru mai multe detalii Cumpăratorul trebuie sa apeleze la serviciul de relații clienti.
2. În cazul în care Bunurile comandate nu se află pe stoc sau sunt indisponibile ,Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula Comanda Cumpărătorului/  sau de a exclude Bunurile specificate din Comandă, informând Cumpărătorul despre aceasta prin e-mail pe adresa indicată de Cumpărător în timpul înregistrării (sau prin apelarea managerului Underhill).
 3. Cumpărătorul este complet responsabil pentru informațiile furnizate în mod incorect, ceea ce  implică incapacitatea Vânzătorului de a-și îndeplini în mod corespunzător obligațiile față de Cumpărător. 
4. În cazul anulării unei comenzi preplătite integral sau parțial, costul mărfurilor anulate este returnat de către Vânzător către Cumpărător în modul în care bunurile au fost plătite inițial.
5. După plasarea comenzii, Cumpărătorului i se oferă detalii cu privire la data estimată a expedierii, informaţia este comunicată prin e-mail la adresa indicată de Cumpărător  în timpul înregistrării. Managerul care procesează Comanda respectivă, clarifică detaliile Comenzii, specifica data livrării, prin urmare aceasta depinde de persoana juridică/ persoana fizică autorizată care comercializeaza bunul comandat, precum si de disponibilitatea Bunurilor comandate în stoc şi timpul necesar pentru procesarea şi expedierea Comenzii.
6.  Data estimată a transferului Comenzii către Oficiul Poştal este comunicată Cumpărătorului de către managerul care deservește Comanda, prin e-mail sau prin apel. Data livrării a Bunurilor poate fi modificată în mod unilateral de către Vânzător dacă există motive obiective, potrivit Vânzătorului.
4. Livrarea produsului
1. Bunurile se livrează prin operatorii de servicii poştale cu plata în numerar la livrare. Modalitățile, precum şi termenele estimate de livrare a Bunurilor sunt specificate pe site în secțiunea „Modalități de livrare” la adresa https://underhill.dance/merch/order/details/, modalităţile şi termenele estimate de livrare a bunurilor comercializate de alți Vânzători sunt specificate pe paginile respective a Vânzătorilor de pe site. Termenele de livrare pot fi agreate cu managerul în momentul confirmării comenzii.
2. Livrarea Produselor comandate pe acest website se va efectua exclusiv pe teritoriul Ucrainei. Cumpărătorul de asemenea este de acord cu faptul că livrarea a Bunurilor comercializate de alți Vânzători poate fi la fel limitată în funcție de teritoriu. Informații referitor la modalitatea și condițiile de livrare a bunurilor  comercializate de alți Vânzători sunt prezentate pe paginile respective ale Vânzătorilor de pe Site. 
3. Pot exista întârzieri faţă de termenul de livrare, în urma circumstanțelor neprevăzute, care nu depind de voinţa Vânzătorului.
4. Comanda se livrează Cumpărătorului sau unei terţe părţi, specificată în Comandă ca destinatar (în continuare Cumpărătorul și terța parte sunt denumite „Destinatar”). Cazul în care Comanda , cu plată in numerar la livrare, nu poate fi primită de părţile indicate mai sus, Comanda poate fi înmânată persoanei, care poate furniza informații despre Comandă (numărul de expediere și / sau numele Destinatarului) și poate efectua plata integrală a comenzii către persoana care livrează Comanda.
5. Riscul de pierdere accidentală sau deteriorare accidentală a Bunurilor trece către Cumpărător din momentul expedierii Comenzii către acesta și semnarea documentelor de către Destinatarul Comenzii, prin care confirmă livrarea Comenzii. 
6. Pentru a evita cazurile de fraudă, precum și pentru a îndeplini obligațiile asumate în punctul 4.4. din prezentul Acord, la livrarea Comenzii plătite în avans, persoana care livrează Comanda are dreptul să solicite Beneficiarului un act de identitate, și să indice tipul și numărul documentului furnizat de Beneficiar pe chitanța pentru comandă. Vânzătorul garantează confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal ale Beneficiarului.
7. Costul de livrare al fiecărei Comenzi diferă în funcție de greutatea Bunurilor, regiunii, modalităţii de livrare și este indicat pe Site în ultima etapă a plasării Comenzii.
8. Obligația Vânzătorului de a transfera bunurile către Cumpărător este considerată îndeplinită în momentul în care Cumpărătorul primește comanda, prin urmare acest moment este determinat în conformitate cu normele operatorului de servicii poştale.
9. Metoda de livrare, precum deschiderea coletului la livrare este stabilită conform reglementărilor actuale a furnizorului de servicii poştale.
10. La preluarea coletului de la curier, Destinatarul este obligat să inspecteze Bunurile livrate și să verifice calitatea, sortimentul și completitatea declarată, precum și să verifice integritatea coletului. În cazul în care nu apar obiecții, Destinatarul semnează nota de livrare şi achită Comanda. Semnătura în nota de livrare confirmă faptul că Beneficiarul nu are pretenţii la bunurile livrate, precum că Vânzătorul și-a îndeplinit pe deplin și în mod corespunzător obligația sa de expediere a Bunurilor.
11. Data, ora şi traseul de livrare, poate fi clarificat cu managerul, care contactează Cumpărătorul 
12. Utilizatorul înțelege și este de acord cu următoarele afirmații: 
Expedierea comenzii  este un serviciu separat şi nu face parte integrantă din Bunurile achiziționate de Cumpărător, a căreia executare se încheie în momentul în care Destinatarul primește Bunurile și efectuează  plată acestuia. Pretențiile privind calitatea Bunurilor achiziționate care apar după primirea și plata Bunurilor sunt examinate în conformitate cu legea Ucrainei privind „Protecția drepturilor a consumatorilor” și obligațiile de garanție ale Vânzătorului. Astfel, achiziția Bunurilor cu livrare nu acordă Cumpărătorului dreptul de a solicita livrarea Bunurilor achiziționate pentru a fi acoperite de o garanție sau schimbate, nu face posibilă obținerea serviciului de garanție sau înlocuirea Bunului, vizitând oficiul Cumpărătorului și nu implică posibilitatea returnării costului de transport, doar în cazurile în care, Cumpărătorul are dreptul la returnarea banilor pentru Produs ca atare, în conformitate cu Legea Ucrainei privind protecția drepturilor Consumatorilor.
5. Plata Produsului
1. Preţul Produsului este exprimate în UAH şi include taxa pe valoarea adăugată, atunci când Vânzătorul este o persoană impozabilă. Suma Comenzii constă în valoarea bunurilor comandate.
2. Prețul Produsului este indicat pe site. In cazul specificării incorecte a prețului produsului comandat de Cumpărător, Vănzătorul in cel mai scurt timp va contacta clientul, pentru a confirma Comanda cu prețul corectat sau pentru a anula Comanda. In cazul dacă contactarea clientului nu este posibilă, această Comandă se consideră anulată.
3. Prețul Produsului indicat pe Site poate fi modificat unilateral de către Vânzător. Prețul Produsului deja comandat de Cumpărător nu poate fi modificat.
4. Modalități de plată:
-plata în numerar la livrarea comenzii.
-plata online cu cardul bancar la plasarea comenzii online. 
6. Returnarea produselor cumpărate și recuperarea banilor
 1. Returnarea Bunului este efectuat în conformitate cu legea Ucrainei  privind „Protecția drepturilor a consumatorilor„
2. Returnarea produselor de calitate corespunzătoare:
Returnarea produsului de calitate corespunzătoare este posibilă în caz, că Cumpărătorul  poate prezenta produsul în stare nouă, ceea ce presupune ca acesta să nu fie purtat,  să nu conţină defecte şi lovituri mecanice, să fie etichetat, prin urmare produsul returnat trebuie să fie însoțit de factura eliberată Cumpărătorului împreună cu bunurile vândute. 
În cazul în care Cumpărătorul renunţă la Bunul achiziţionat conform p.6.2., Vânzătorul îi restituie contravaloarea Bunului returnat, în termen de 15 zile de la data primirii a Bunului returnat în depozitul Vânzătorului, împreună cu formularul de retur completat de Cumpărător.
Restituirea contravalorii produsului se efectuează exclusiv persoanei indicate în Comandă. Dacă Cumpărătorul a specificat date incorecte în Comandă, Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza Cumpărătorului o asemenea restituire.
3. Dacă la momentul adresării Clientului, produsul similar nu este în stoc, Clientul are dreptul de a respinge comanda și de a solicita returnarea sumei achitate pentru Produs. Vânzătorul trebuie să ramburseze suma de bani achitată pentru produsul returnat în termen de 30 de zile de la data de returnare a mărfii.
4.    Returnarea produselor de calitate necorespunzătoare:
4.1. Un produs de calitate necorespunzătoare este un produs care nu este capabil să ofere calitățile sale funcționale din cauza unui defect semnificativ. Bunurile primite trebuie să corespundă descrierii de pe Site. Diferența elementelor a designului de cele menționate în descrierea de pe site nu reprezintă o defecțiune sau disfuncționalitate a produselor.
4.2. La recepția coletului, Destinatarul trebuie să verifice conținutul comenzii, precum şi integritatea Produsul comandat. 
5. După primirea Comenzii, reclamaţiile privind defectele, cantitatea și integritatea produsului nu se acceptă.
6. În cazul în care Cumpărătorul primește un produs cu defecte si dacă acestea nu au fost agreate de Vânzător, Cumpărătorul este îndreptăţit să exercite drepturile prevăzute de articolul 8 „Drepturile consumatorului în cazul achiziţionării bunurilor cu defecte” din Legea Ucrainei „Privind protecția drepturilor consumatorilor”. 
7. Cererea de restituire a sumei plătite pentru Produs trebuie să fie îndeplinită în termen de 30 de zile de la data prezentării acesteia conform (p.4, art. 12, Legea Ucrainei „Cu privire la protecția drepturilor Consumatorilor”). 
8. Bunul (cu defecțiuni și fără) poate fi returnat curierului în timpul achziţionării a următoarei comenzi, cu condiția ca produsul care urmează să fie returnat a fost achiziţionat cel puțin 30 de zile înainte de data curentă. După procesarea returului, clientul primește un SMS de la serviciul de curierat, care conține un link către chitanţa electronică a returului.
9. Rambursarea contravalorii produsului se efectuază prin intermediul poștal, prin transfer bancar (prin PrivatBank), sau prin intermediul cardului bancar (cardul trebuie să fie emis în Ucraina; moneda cardului UAH). Metoda trebuie indicată în câmpul corespunzător al formularului de returnare a bunurilor.
10. În cazul achitării Comenzii prin metoda specificată în p. 6.4.2. a Ofertei, returnarea sumei reprezintă Rambursarea contravalorii produsului plătit pe cardul bancar, cu ajutorul căruia a fost plătit Bunul inițial.
11. Termenul de garanție a bunurilor vândute de Vânzătorul Lamoda este de 30 de zile de la data primirii produsului, cu excepția cazului în care producătorul specifică altfel în documentele însoțite a bunurilor.
12. Vânzătorul nu este responsabil pentru defectele Bunurilor care au apărut după transferul lor către Cumpărător  şi care rezultă  in urma încălcării de către Cumpărător a regulilor de utilizare sau depozitare a mărfurilor, acțiunile unor terți sau forță majoră.
7. Responsabilităţi
1. Vânzătorul nu este responsabil pentru dauna suportată de către Cumpărător, care rezultă din cauza utilizării incorecte a bunurilor achiziţionate în Magazinul-online.
2. Vânzătorul nu este responsabil pentru disponibilitatea informaţiei de pe alte site-uri externe şi nu sprijină conţinutul lor.
8.  Confidenţialitatea şi Protecţia Datelor cu Caracter Personal
1.  Datele cu caracter personal a Utilizatorului/ Cumpărătorului  sunt prelucrate în corcondanţă cu Legea Ucrainei din 01 iunie 2010 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.
2.  Datele cu caracter personal sunt colectate exclusiv în scopul respectării cerințelor prevăzute în domeniul reglementării relațiilor fiscale, a relațiilor în domeniul contabilității și al relațiilor în domeniul publicității. Perioada de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal este de 5 ani.
3. Informaţiile pe care Utilizatorul le furnizează în timpul înregistrării pe site: Prenume, Nume, adresă de e-mail, număr de telefon și parola pentru accesarea site-ului.
4. Prin furnizarea datelor cu caracter personal la înregistrarea pe site Utilizatorul este de acord cu prelucrarea acestora de către Vânzător, inclusiv în vederea promovării a bunurilor și serviciilor prezentate de Vânzător.
5.  Vânzătorul folosește datele personale ale Utilizatorului / Cumpărătorului:
- pentru a înregistra Utilizatorul pe Site;
- pentru a îndeplini obligațiile față de Utilizator / Cumpărător;
- pentru a evalua și a analiza funcționarea Site-ului;
- pentru a determina câștigătorul a promoţiilor desfășurate de Vânzător.
1. Vânzătorul are dreptul de a trimite mesaje informative, inclusiv tipuri de mesaje publicitare, pe e-mail-ul utilizatorului / cumpărătorului și telefonul mobil, cu acordul acestuia. Utilizatorul / Cumpărătorul are dreptul de a refuza primirea publicității și a altor informații fără a explica motivele refuzului. Mesajele de service care informează Utilizatorul / Cumpărătorul despre Comanda și etapele procesării ale acesteia sunt trimise automat și nu pot fi respinse de către Utilizator / Cumpărător.
6. Vânzătorul are dreptul de a utiliza metoda "cookies" . Cookie-urile nu conțin informații confidențiale și nu se transmit terțelor persoane.
7. Vânzătorul primește informații despre adresa IP a vizitatorului site-ului https://underhill.dance/merch/. Aceste informații nu sunt utilizate pentru identificarea vizitatorului.
8. Vânzătorul nu este responsabil pentru informaţia prezentată de Utilizator / Cumpărător pe site într-o formă accesibilă pentru public.
9. Vânzătorul are dreptul de a înregistra convorbirile telefonice cu Utilizatorul / Cumpărătorul. Prin urmare Vânzătorul este obligat : să împiedice accesul neautorizat la informația obţinută in urma convorbirelor telefonice sau transmiterea acesteia către persoanele care nu au relații directe cu executarea comenzilor, in conformitate cu Legea Ucrainei din 02.10.1992 № 2657-XII  „Despre informaţie”.
9. Valabilitatea Ofertei Publice.
1. Prezenta Ofertă Publică intră în vigoare odată cu acceptarea acesteia de către Vizitatorul site-ului / Cumpărătorul. 
10. Conditii  suplimentare
1.   Vânzătorul are dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile care decurg din relaţii sale cu Cumpărătorul persoanelor terțe.
2.  Internet-magazinul și serviciile furnizate pot fi temporar, parțial sau total indisponibile din cauza unor activități preventive sau de altă natură sau din orice alte motive tehnice, cu sau fără notificare prealabilă către Utilizatori.
3.  Relațiile dintre Utilizator / Cumpărător și Vânzător sunt reglementate de legile Ucrainei. 
4.  În cazul apariției oricăror întrebări sau reclamații din partea Utilizatorului / Cumpărătorului, el trebuie să contacteze Vânzătorul prin telefon sau prin alte mijloace disponibile. Toate litigiile care pot apărea între părțile contractante, vor fi soluționate prin negocieri, iar dacă nu se ajunge la un acord, litigiul va fi înaintat instanței în conformitate cu legislația în vigoare a Ucrainei.
5.   Recunoașterea de către instanță a nulității oricărei dispoziții a prezentului acord nu implică invaliditatea celorlalte dispoziții.
6.   În cazul în care Comanda a fost achitată prin metoda specificată în p. 5.4.2. a Ofertei, banca emitentă poate percepe comisioane suplimentare.